งาน :  ทำบุญตักบาตร วันครบรอบ 20 ปี ของบริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด

สถานที่ : บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด

วันที่ : 21  มิถุนายน  2019