ร่วมออก Booth งานตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา
สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วันที่ : 8-9 กุมภาพันธ์ 2019