ออก Booth :  งาน Subcon Thailand 2019 ร่วมกับ คลัสเตอร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ภายใต้สมาคม Thai Subcon

                          และได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สถานที่ : ศูนย์แสดงสินค้า Bitec บางนา

วันที่ : 8 – 11  พฤษภาคม  2019