พิธีเปิด ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม และโครงการสาธิตการผลิตแบบออโตเมชั่น
Place : BSID
Date : 2018-05-11