ประชาสัมพันธ์ การเปิดหลักสูตรช่างซ่อมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
Place : กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า จังหวัดปัตตานี
Date : 2018-10-18