ร่วมพิธีเปิดงาน “เปิดตัวหลักสูตร ช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม”
Place : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกป้ตตานี
Date : 2018-10-31