ออก Booth งาน สัมมนาสัญจร อินเตอร์แมคและซับคอน ไทยแลนด์ 2019
สถานที่ : โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี
วันที่ 4 เมษายน 2562