วางศิลาฤกษ์ รากฐานอาคารกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า
Place : กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า จังหวัดปัตตานี
Date : 2018-10-19