บันทึกรายการ เดินหน้าประเทศไทย วัยทีน “ออกอากาศวันที่ 07/10/2018”
Place : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกป้ตตานี
Date : 2018-10-01