ส่งมอบใบประกาศนียบัตร “โครงการขึ้นทะเบียนครูพิเศษ” อาชีวะศึกษาอุตสาหกรรม 4.0
Place : วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
Date : 2018-10-12