คุณพชระ  แซ่โง้ว
(เบอร์มือถือ :  089-833-3116)

บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด
บริษัท พาโช่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่  97,99   หมู่ 4   ตำบลมาบโป่ง
อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  201160 (ประเทศไทย)

เบอร์โทรศัพท์ : (+66)38 452 910 – 4
เบอร์ แฟกซ์   : (+66)38 452 917

ทีมเซลล์ และ การตลาด
มือถือ :  097-140 6435  (โอ๊ต / ธนกร)
มือถือ :  091-870 4137  (เล็ก / ปภาวรินทร์)