คุณพชระ  โง้ว
(เบอร์มือถือ :  089-833-3116)
อีเมลล์ : md@unicalworks.com

บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด
บริษัท พาโช่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่  97,99   หมู่ 4   ตำบลมาบโป่ง
อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  201160 (ประเทศไทย)

เบอร์โทรศัพท์ : 038 452 910,  033 005 391-2
เบอร์ แฟกซ์    : 038 452 911

ฝ่ายขาย และ การตลาด
อีเมลล์ : salea@unicalworks.com
มือถือ :  097-140 6435  (ธนกร /โอ๊ต)