การควบคุมคุณภาพ

บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด  และ บริษัท พาโช่ (ประเทศไทย) จำกัด ใส่ใจและให้ความสำคัญกับคุณภาพตลอดจนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เสมอมา ด้วยการตรวจสอบที่เข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิต ทั้งการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต หลังกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น และก่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยบริษัทฯ พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานมีความถูกต้องตามแบบของลูกค้า

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ ของบริษัทเรามีดังนี้

 

  1. Vernier Caliper

ขนาด 0-2,000 มม. ความละเอียด 0.02-0.05 มม.

  1. Bore Cauge

ขนาด 18-250 มม. ความละเอียด 0.01 มม.

  1. Outside Micrometer

ขนาด 0-1,500 มม. ความละเอียด 0.01 มม.

  1. Inside Micrometer

ขนาด 250-6,000 มม. ความละเอียด 0.01 มม.

  1. Linear High Gauge (Mestra Touch)

ขนาด 0-600 มม. ความละเอียด 0.0001 มม.

  1. Gauge Block set

ประกอบด้วย 87 pieces (เกรด 0)

  1. และอื่นๆ