งาน :  อบรม UNiBOT Robot Programing จัดขึ้นโดย TARA

สถานที่ : ห้องอบรม บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด

วันที่ : 20 – 24  พฤษภาคม  2019